โรงเรียนบ้านวังทอง ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ช่วยกวดให้นักเรียนอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านให้ผู้ปกครองฟังทุกวัน และกำชับให้ไปโรงเรียนทุกวัน

 

ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210

เบอร์โทร 056 - 810628 มือถือ 096-6685999

e-mail banwangtong@hotmail.co.th